bez-tytulu

WARSZTATY

NEGOCJACJE DYPLOMATYCZNE

30 marca i 6 kwietnia 2017

s

s

PROWADZĄCY WARSZTATY ORAZ ABSTRAKTY ICH WYSTĄPIEŃ

Ambasador dr Zdzisław RAPACKI

Rapacki

Obecnie nauczyciel akademicki. Wykładowca Collegium Civitas i Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. W latach 2004 – 2010 był ambasadorem RP przy Biurze ONZ w Genewie oraz ambasadorem RP do Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie. Przewodniczył z ramienia Polski Konferencji Rozbrojeniowej w 2006 r., a w latach 2005 – 2009 przewodniczył polskim delegacjom w I Komitecie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych i negocjował rezolucję ws zakazu broni chemicznych. Rezolucję tę od lat przygotowuje, negocjuje a następnie wnosi pod obrady I Komitetu ZO NZ Polska.

Negocjacje w dyplomacji wielostronnej
Dyplomacja wielostronna jest fragmentem polityki zagranicznej państwa wobec grupy państw… czytaj dalej

Grzegorz Marek POZNAŃSKI

Poznański

Od 1997 r. pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, specjalizując się w tematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, rozbrojenia, nieproliferacji i kontroli eksportu, a także cyberbezpieczeństwa. W latach 2010-2014 Ambasador RP w Estonii. W latach 2002-2006 pracował w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie. W latach 2007-2008 członek Grupy Ekspertów Rządowych ONZ ds. rakiet. W MSZ zajmował m.in. stanowiska dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa, dyrektora Biura Bezpieczeństwa Dyplomatycznego oraz zastępcy dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej. Uczestnik wielu konferencji, seminariów i spotkań dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego, rozbrojenia, nieproliferacji oraz cyberbezpieczeństwa. Brał udział w polsko-amerykańskich negocjacjach umowy o budowie tarczy antyrakietowej. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, odbył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademia Sztuki Wojennej) i Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Studiował także w Chinach i na Tajwanie. Uczestnik wielu kursów, w tym prestiżowego UN Disarmament Fellowship organizowanego przez ONZ.

Negocjacje – rozbrojenie w XX i XXI wieku
Warsztaty dot. negocjacji dyplomatycznych służą przekazaniu słuchaczom wiedzy oraz…czytaj dalej

dr inż. Marek Janusz ZADROŻNY

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej z 1975 r., gdzie studiował fizykę techniczną, specjalizując się w fizyce jądra atomowego. W listopadzie 1990 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie elektroniki, specjalność fizyka i diagnostyka plazmy. W lutym 2001 r. ukończył podyplomowe studia szczebla strategicznego w Akademii Obrony NATO w Rzymie. W latach 1975-1992 był pracownikiem naukowo-badawczym w Instytucie Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego, gdzie zajmował się eksperymentalnymi badaniami gęstej gorącej plazmy wytwarzanej w urządzeniach „plasma-focus”. Od września 1992 r. do połowy 2007 r. kontynuował służbę wojskową najpierw w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych, a następnie w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Przez cały ten okres zajmując się całokształtem problematyki kontroli zbrojeń, rozbrojenia i nieproliferacji broni masowego rażenia, początkowo jako starszy specjalista, a od 1999 r. szef Oddziału Porozumień Rozbrojeniowych. W okresie od września 1993 r. do końca 1994 r. oddelegowany do pełnienia funkcji starszego doradcy wojskowego w Misji RP przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z siedzibą w Wiedniu. W sierpniu 1995 r. awansowany do stopnia pułkownika. Od lipca 2007 r. do lutego 2011 r. zajmował stanowisko starszego doradcy wojskowego w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze ONZ w Genewie, gdzie wspierał szefa tej placówki w kwestiach rozbrojenia i bezpieczeństwa militarnego. W maju 2011 r. zakończył czynną służbę wojskową i przeszedł w stan spoczynku.

Broń chemiczna – aspekty techniczne
Rozwój przemysłu chemicznego, jaki nastąpił pod koniec XIX w., stworzył możliwość użycia w walce zbrojnej na masową skalę…czytaj dalej

Konwencja o zakazie broni chemicznej
Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów jest…czytaj dalej

dr Joanna ANTCZAK

AntczakOd 10.2015 r. adiunkt w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;w latach 2010 – 2015 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie; od 2015 r. prowadzi zajęcia na Akademii Sztuki Wojennej (była Akademia Obrony Narodowej) w Rembertowie. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. Dorobek badawczy i publikacyjny z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości, w tym bezpieczeństwa finansowego, controllingu, jego zastosowania w przedsiębiorstwie, wykorzystywanie narzędzi takich jak: analiza finansowa, modele dyskryminacyjne i budżetowanie. Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w instytucjach finansowych i biurze rachunkowym. Wystąpienia na konferencjach w zakresie bezpieczeństwa finansowego, rachunkowości środowiskowej, sprawozdawczości finansowej oraz controllingu.
Osoba odpowiedzialna za warsztaty z Instytutu Organizacjii Zarządzania, Wydziału Cybernetyki WAT

mgr Karolina JAWORSKA

17269091_10212133489356492_133633887_oDoktorantka Wojskowej Akademii Technicznej w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie. Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich WAT na kierunku bezpieczeństwo narodowe – specjalność: zarządzanie kryzysowe. Dyplomantka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie (instrument – klarnet). Wieloletni członek Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego WAT oraz orkiestry symfonicznej SONUS. Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo transportu kolejowego, przewóz towarów niebezpiecznych środkami transportu publicznego, międzynarodowe stosunki polityczne.
Na warsztatach Przewodniczący i Sekretariat I Komitetu

mgr Małgorzata REJMAN-KAROLEWSKA

GosiaDoktorantka II roku w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Cybernetyki, w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie. Tytuł magistra uzyskała na Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w 2014 roku. W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Autorka i współautorka wielu publikacji. Interesuje się bezpieczeństwem narodowym, terroryzmem, przestępczością zorganizowaną, procesami imigracyjnymi i ich wpływem na bezpieczeństwo.
Koordynator na warsztatach P5 – mocarstwa
Odpowiada za stronę o warsztatach: https://watwarsztaty.wordpress.com/

mgr Iga LESZCZYŃSKA

leszczyńskaDoktorantka II roku w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Cybernetyki, absolwentka i i II stopnia w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, obszary zainteresowania: bezpieczeństwo społeczne, socjalne, psychologia.
Koordynator na warsztatach – Grupa Państw Zachodnich

mgr inż. Łukasz LEPIONKA

LepionkaDoktorant Wojskowej Akademii Technicznej w dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na dwóch kierunkach: bezpieczeństwo narodowe – specjalność zarządzanie kryzysowe oraz logistyka – specjalność logistyka przedsiębiorstw.  Wieloletni aktywny uczestnik uczelnianych kół naukowych. Zainteresowania naukowe: geopolityka, polityka międzynarodowa, bezpieczeństwo energetyczne oraz rola logistyki w systemie bezpieczeństwa państwa. Prywatnie zainteresowany historią II Rzeczpospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojnia i właściwego mu dyskursu politycznego.
Koordynator na warsztatach – Polska

mgr Michał RUDNICKI

RudnickiAbsolwent Uniwersytetu SWPS na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na specjalizacji zarządzanie kryzysowe, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku bezpieczeństwo narodowe, specjalizacja bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Obecnie doktorant w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie na Wojskowej Akademii Technicznej. Aktywny uczestnik kół naukowych. Do zainteresowań naukowych należą przede wszystkim zagadnienia związane z geopolityką, biopolityką, kultura i strategią bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej, bezpieczeństwem społecznymi kulturowym. Pracownik Ministerstwa Rozwoju w wydziale ds. przyszłości polityki UE, odpowiedzialny za wdrażanie projektów istotnych dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej.
Koordynator na warsztatach – Grupa Państw Wschodnich

ppor. rez. mgr Albert KAROLEWSKI

Bez tytułuDoktorant III roku w Akademii Sztuki Wojennej (była Akademia Obrony Narodowej) na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia, w dyscyplinie: nauki o obronności. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w 2014 roku. W 2012 roku ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Patent oficerski otrzymał w 2015 roku po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej oraz szkolenia w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. Żołnierz związany z I Batalionem Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. generała broni Józefa Dowbora-Muśnickiego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji oraz pracy naukowo-badawczej pt. Przyczyny wojen hybrydowych w XXI wieku. Interesuję się terroryzmem, wojskowością, sztuką wojenną, asymetrią i hybrydowością.
Koordynator na warsztatach – Grupa Państw Niezaangażowanych
Odpowiada za stronę o warsztatach: https://watwarsztaty.wordpress.com/

mgr Karol KWIETNIEWSKI

Karol Kwietniewski doktorant Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Absolwent Stosunków Międzynarodowych na UMCS, Bezpieczeństwa Narodowego na WAT oraz Studiów Wschodnioeuropejskich na UW. Stypendysta LLP Erasmus na Maltepe University (Stambuł) na kierunku Interational Relations and EU. Swoje doświadczenie zawodowe czerpie z praktyk w Ambasadzie RP w Kijowie, Konsulacie Generalnym RP w Kijowie, stażu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 3 miesięcznego wolontariatu w organizacji polonijnej w Gruzji oraz pracy w Polsko Ukraińskiej Izbie Handlowej i Stowarzyszeniu Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie. Członek kół naukowych na WAT, IKA oraz Securitas et defensio. Uczestnik warsztatów dyplomatycznych organizowanych przez SEW Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje zainteresowania kieruje w stronę politycznej niestabilności obszaru postradzieckiego, regionu Kaukazu w tym terroryzmu i konfliktów etnicznych oraz omnipotencji Rosji na obszarze postradzieckim.

Koordynator na warsztatach – Unia Europejska

 Powyższe noty zostały przekazane przez poszczególnych autorów.
Reklamy