WARSZTATY
NEGOCJACJE DYPLOMATYCZNE

(dla doktorantów i studentów pierwszego roku II stopnia)

 Symulacja negocjacji w sprawie rezolucji chemicznej w Pierwszym Komitecie ZONZ przeprowadzone w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT
Miejsce sala 103/klub

Warsztaty negocjacyjne organizowane przez Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania dla doktorantów i studentów drugiego stopnia, będą symulacją negocjacji wielostronnych, prowadzonych na forach rozbrojeniowych w systemie Narodów Zjednoczonych. Pierwszego dnia uczestnikom zostanie przekazana wiedza na temat technik, organizacji oraz przedmiotu wielostronnych rokowań rozbrojeniowych,a także przedstawiony scenariusz i przydzielone role w praktycznej części warsztatów. Drugiego dnia uczestnicy wcielą się w role delegacji państw i będą mieli za zadanie wynegocjować tekst rezolucji i Komitetu Zgromadzenia Ogólnego NZ, a następnie podjąć działanie (głosowanie, przyjęcie lub odrzucenie projektu).

Dzień pierwszy 30.03.2017 r.
Procesy i techniki negocjacyjne

9.00 9.30 Przywitanie gości i uczestników przez Dyrektora IOiZ prof. dr hab. inż. Piotra Zaskórskiego i Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego dr hab. Bogusława Jagusiaka, Przedstawienie celów warsztatów oraz sylwetek gości
dr Joanna Antczak
9.30 11.30 Negocjacje w dyplomacji wielostronnej
Ambasador dr Zdzisław Rapacki
11.30 11.45 Przerwa
11.45 13.15 Negocjacje – rozbrojenie w XX i XXI wieku
Grzegorz Poznański
13.15 13.30 Przerwa
13.30 15.00 Broń chemiczna
pułkownik dr inż. Marek Zadrożny
15.00 15.30 Przygotowanie do symulacji konferencji m.in.: przydzielenie
uczestników do państw, omówienie zasad konferencji

Dzień drugi 06.04.2017 r.
Negocjacje wielostronne w praktyce
„Przyjęcie rezolucji o wykonaniu konwencji o zakazie broni chemicznej Pierwszego Komitetu ZONZ”

9.00 9.30 Spotkanie otwarte konsultacyjne
9.30 10.00 Spotkanie koordynacyjne delegatów grupy UE
10.00 10.30 Spotkanie koordynacyjne delegatów grupy Zachodniej
10.30 11.00 Spotkanie koordynacyjne delegatów grupy Wschodniej
11.00 11.30 Spotkanie koordynacyjne Grupy Innych Państw
11.30 12.00 Konsultacje nieformalne
12.00 12.15 Przerwa
12.15 13.00 Prezentacja rezolucji
13.00 14.00 Otwarte konsultacje
13.15 14.00 Obrady grupy redakcyjnej
14.00 15.00 Posiedzenie Pierwszego Komitetu ZONZ
(przedstawienie rezolucji, dyskusja, przyjęcie rezolucji)
15.00 15.30 Podsumowanie warsztatów

Jesteś spoza Wojskowej Akademii Technicznej, chciałbyś wziąć udział w warsztatach, a nie wiesz jak dojechać – zobacz tutaj.

Chcesz zobaczyć jak było w poprzednim roku? Kliknij tutaj.

Reklamy